Vad är G-Fresh?

G-fresh är en organisation som grundats av ett antal ledande snittblomsodlare i Holland, eftersom vi vill göra det möjligt för utländska importörer att beställa direkt från källan.

G-freshs målsättning

Odlarna inom G-fresh har som målsättning att så snabbt som möjligt och för minsta möjliga extra kostnad leverera blommor av högsta kvalitet till importören. Blommorna ska förstås också vara så färska som möjligt. Dessutom hjälper odlarna gärna importören med idéer om hur produkterna kan marknadsföras så effektivt som möjligt.

Alla odlare inom G-fresh tillhör de bästa inom den respektive produktgruppen och de odlar snittblommor av högsta kvalitet, med omsorg om människorna, miljön och värdet.